PROJECTEN

Samen met verschillende voedselaanbieders heeft Greendish een hoop impact gemaakt. Door middel van onze projecten is het voedselaanbod van meerdere gemeentes, cateraars, hotel-ketens en restaurants verduurzaamd en gezonder geworden. Om een beter beeld te geven van ons werk in de praktijk, hebben we een selectie van de resultaten die we samen met onze klanten hebben behaald uitgelicht. Kijk snel hoe we dit hebben aangepakt bij andere bedrijven. Benieuwd hoe jij impact kan maken? Neem dan contact met ons op!

CATERAAR HUTTEN VERDUURZAAMT HET MENU

Greendish heeft samen met cateraar Hutten zes maanden lang verschillende interventies toegepast in vijf bedrijfsrestaurants. Deze interventies hebben geleid tot een vermindering van de gemiddelde CO2-uitstoot van 2,17 naar 1,5 CO2-equivalent (per kilo per ingekocht product), wat over 6 maanden tijd een besparing van 170.783 kilo CO2 opleverde – vergelijkbaar met de uitstoot van 12 autoritjes rond de aarde! 
Meer lezen

DUURZAME BEDRIJFSRESTAURANTS BIJ GEMEENTE LEIDEN

Samen met DZB, Servicepunt 71 en gemeente Leiden gaan we aan de slag met het verduurzamen van de bedrijfscatering. Wij helpen ze een stuk verder met behulp van nulmetingen en advies. Na deze nulmeting volgt een consult waarin adviezen worden gegeven om de resultaten te verbeteren. Vervolgens gaan de locaties zelfstandig aan de slag met de adviezen en interventies om zo grote stappen te zetten in het verduurzamen van de catering.
Meer lezen

TU DELFT EN DE MILIEU-IMPACT VAN HET ETEN OP DE CAMPUS

TU Delft heeft de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken, heeft de universiteit haar eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de voedselconsumptie van studenten en medewerkers op de campus het op een-na-grootste aandeel in de uitstoot heeft, na gebruik van gas en elektriciteit. TU Delft heeft Greendish vervolgens gevraagd om de milieu-impact te bepalen van het voedingsaanbod op drie locaties: de Aula, Café X en Bouwkunde. De Aula en Café X serveren een gemengd aanbod van vlees-, vis en vegetarische gerechten. Op de faculteit Bouwkunde is 100% van het aanbod vegetarisch. TU Delft wilde door middel van de milieu-impact metingen inzicht in het verschil in milieu-impact tussen de drie locaties, om als input te gebruiken voor de aanbesteding van 2023. 
Meer lezen

GEMEENTE GOUDA – DUURZAMER BEDRIJFSRESTAURANT

Bij gemeente Gouda vinden ze de eiwittransitie (minder dierlijk en meer plantaardig) een erg belangrijk thema. Ze zijn zelf erg intrinsiek gemotiveerd om impact te maken op dit thema. Cateraar Promen werkt hier maar wat graag aan mee. Promen is de cateraar in de bedrijfsrestaurants van de gemeenten Gouda, Capelle aan den IJssel en Waddinxveen. De missie van Promen is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid.
Meer lezen

CATERAAR ISS – VERDUURZAMING VAN HET MENU

Cateraar ISS heeft Greendish ingeschakeld om op twee locaties waar zij de catering verzorgen te ondersteunen in het verduurzamen van het eten. We leren koks en cateringmedewerkers kennis, skills en vaardigheden aan waardoor zij zelfstandig een duurzaam en gezond aanbod kunnen creëren op de locaties. Hier worden middels de Greendish Succesformule allerlei tools voor ingezet. 
Meer lezen

PROVINCIE FLEVOLAND – METINGEN IN HET BEDRIJFSRESTAURANT

Provincie Flevoland wilde graag meer inzicht in hoe duurzaam het bedrijfsrestaurant is. Hiervoor heeft Greendish in 1,5 jaar tijd op twee momenten metingen uitgevoerd, bij twee verschillende cateraars. Aan de hand van de resultaten uit de nulmeting die hieruit kwamen werden doelen opgesteld en samen met de nieuwe cateraars de vervolgstappen bepaald.
Meer lezen