GREEN DEAL CATERING OVERHEIDSLOCATIES

Tijdens de Nationale Handelsmissie, op 5 oktober 2020, is de Green Deal Catering Overheidslocaties, Eten uit de korte keten, aangeboden door minister Carola Schouten. In het kader van de verbinding boer(in) en burger heeft het Rijk aangegeven samen met de provincies een handelsmissie in eigen land te organiseren met als doel de waardering van streekproducten te laten toenemen en korte (voedsel)ketens te stimuleren.

Hiermee wordt een verduurzamingsslag gemaakt. In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht, door middel van een nulmeting, in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Daarnaast is de inkoop van seizoenproducten en de inkoop van producten voorzien van duurzaamheidskeurmerk in het onderzoek meegenomenDe resultaten van de nulmeting hebben als basis gediend voor het formuleren van de doelen waarmee de overheid de komende jaren aan de slag gaat.

Belangrijkste Resultaten

  • Bij meer dan 60% van de producten is de herkomst onbekend;
  • Slechts 12% van de producten wordt lokaal ingekocht;
  • 34% van de producten komt uit Nederland;
  • 15% van deze producten heeft 0 tot 1 schakel tussen producent en consument;
  • 19% van de producten komt uit volle grond (seizoen product);

Het hele onderzoek (Het Greendish Benchmark rapport) is hier terug te lezen 

WAAROM EEN GREEN DEAL?

Er is een groeiende afstand tussen boeren en consumenten. Deze afstand wordt veroorzaakt door de schaalvergroting van de landbouw, maar ook de verstedelijking en de afname van het aantal boeren. De lange ketens zijn slecht voor het milieu, aangezien de producten vaak uit andere landen overgevlogen worden. Dit levert meer CO2 uitstoot op dan een binnenlandse vrachtwagenrit.

De afstand tussen burgers en boeren verkleinen is een belangrijke stap in de verduurzaming van het voedselaanbod.

Voedselaanbod verduurzamen

WAT IS DE GREEN DEAL?

Om de afstand tussen boer en burger te verkleinen geven het ministerie van LNV en de provincies het goede voorbeeld door met de catering op verschillende overheidslocaties het aanbod lokaler en duurzamer te maken. De nadruk ligt op het inkopen van lokale producten en producten uit de korte keten.

Binnen de Green Deal is een product lokaal ingekocht wanneer het product geproduceerd is in Nederland én de keten bestaat uit 0 tot 1 schakel tussen de voedselproducent en de consument.

Hiermee dragen het ministerie van LNV en de provincies een steentje bij aan de overkoepelende Green Deal waarmee de EU ernaar streeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Voedselaanbod verduurzamen

NULMETING

Tijdens de nulmeting van Greendish is niet alleen gekeken naar lokaal inkopen, maar ook naar de herkomst en teeltwijze van de ingekochte producten, het aantal schakels tussen producent en consument en of het product afkomstig is uit het seizoen. De analyse is uiteindelijk uitgevoerd op ruim 13.000 producten. Hieruit is onder andere gebleken dat er nog veel winst te behalen valt op het achterhalen van de herkomst van ingekochte product.

Iedereen in de keten moet hier verantwoordelijkheid voor nemen. Zonder dat de herkomst van een product bekend is, weet je niet wat je koopt. 

Na afloop ontving elke locatie een impactrapport en heeft Greendish een algemeen benchmark rapport opgesteld. De nulmeting was de basis voor het formuleren van de doelen van de Green Deal.

We hopen dat deze Green Deal een inspiratie is voor andere voedselaanbieders en een duurzaam voedselaanbod de norm wordt. 

Bekijk hier de resultaten van de nulmeting

Voedselaanbod verduurzamen

De Green Deal loopt na zomer 2023 af en dan zullen we weer gaan meten. We zijn benieuwd naar de resultaten!

 

WIL JE WETEN HOEVEEL IMPACT JIJ KAN MAKEN?

Vraag direct een gratis en vrijblijvend consult aan en leg jouw uitdagingen voor aan één van onze experts.

Boek jouw gratis consult

Ruim 9 jaar ervaring

Multidisciplinair team

Laagdrempelig, snel en concreet resultaat

 Wetenschappelijke en persoonlijke aanpak