SUCCESFORMULE – PROVINCIE NOORD-HOLLAND

 

De provincie Noord-Holland is een provincie met veel land- en tuinbouw en ontwikkelt en ondersteunt meerdere programma’s op het gebied van duurzame productie van voedsel.

Als doelstelling heeft de provincie onder andere om eten uit de korte keten te bevorderen, dit niet alleen vanwege het maken van minder transport kilometers, maar ook om de brug te slaan tussen voedselproducenten in de provincie en consumenten. Naast dat het belangrijk is om duurzame initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen, willen ze ook zelf het goede voorbeeld geven met het voedselaanbod in het bedrijfsrestaurant (cateraar Eurest) van de provincie. Vandaar dat ze een van de ondertekenaars zijn van de Greendeal duurzame catering: Eten uit de korte keten, die sinds oktober 2020 van kracht is.

 

Bij de uitvoering van de Greendeal duurzame catering hebben ze Greendish in de arm genomen. In deze drie jaar gaan we o.a. samen met Eurest en de provincie aan de slag met de volgende thema’s:

  • het stimuleren van de lokale economie door de inkoop van lokale producten te bevorderen van 19% in 2020 naar 25% in 2025;
  • het reduceren van de C02-impact van het voedselaanbod, waarbij we de nulmeting uit 2020 gebruiken voor het nader bepalen van onze ambitie;
  • de milieu impact meetbaar en zichtbaar maken ten behoeve van de motivatie van medewerkers.

 

 

Doelen vertaald naar Challenges

Bovenstaande ambitie is doorvertaald in doelen voor jaar 1: minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in de gerechten en lokale inkoop bevorderen. Deze doelen zijn weer gebruikt om challenges te ontwikkelen. Onderstaand voorbeeld van één van de challenges in jaar 1 laat zien dat er, ondanks corona, met een kleine stap toch impact bereikt kan worden:

 

Zo hebben we het aangepakt

Zoals altijd bij onze Succesformules, zijn we gestart met een nulmeting op de inkoop van cateraar Eurest. Daaruit bleek dat ze het al goed doen op het inkopen van producten uit Nederland, maar dat er op het gebied van lokale inkopen en inkopen met keurmerken nog winst te behalen viel. De gasttevredenheid en medewerkers tevredenheid was hoog en ook de motivatie om duurzaam en gezonde maaltijden te bereiden en te kiezen was goed.

We hebben de resultaten in een kick off meeting met de beleidsmedewerkers en alle medewerkers van de cateraar, gepresenteerd en in workshop vorm de doelen voor het komende jaar bepaald.

Daarna zijn de medewerkers aan de slag gegaan met de online modules van de Greendish Academy: Lokaal Inkopen & Eiwittransitie. Door corona, waren er veel dingen niet mogelijk en zijn we halverwege overgestapt naar de module: Inkopen met keurmerken. Op basis van de kennis opgedaan tijdens de kick off en de modules, zijn er 2 challenges uitgevoerd: het verminderen van het portie vlees in 2 gerechten en alvast het ontwikkelen van een lijst met inkoop van producten met keurmerk. Daarnaast zijn er broodjes met vlees vervangen door vegetarische varianten. De verkoopcijfers van  de eerste challenge zijn gedurende een aantal weken bijgehouden en die hebben geleid tot de bovenstaande eerste resultaten.

Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw: “Dat wij als gedeputeerden Landbouw én Circulaire Economie beiden deze Green Deal vanuit Noord-Holland ondertekenden geeft wel aan dat we serieus met de opdrachten aan de slag zijn. Corona doet een behoorlijk beroep op de samenwerking tussen Eurest, Greendish en de provincie, maar ik ben trots dat de cateringmedewerkers allemaal meedoen aan de Greendish Academy en ook al de eerste certificaten hebben behaald. Ik ga ervan uit dat er snel weer meer provinciale collega’s in het bedrijfsrestaurant kunnen genieten van de nieuwe samengestelde menu’s.”

Toekomst

We gaan verder met het inplannen van jaar 2, door weer een nulmeting (effectmeting) te doen op basis van het nieuwe menu en de doelen voor jaar 2 weer verder aan te scherpen. De resultaten in volume en omzet waren natuurlijk klein vanwege het feit dat de medewerkers zoveel mogelijk thuis hebben gewerkt in de afgelopen 1,5 jaar. We hopen dit jaar weer veel meer gasten in de catering te ontvangen en zo onze positieve impact op duurzaamheid en gezond te vergroten, waarbij gasttevredenheid en medewerkers motivatie weer een grote rol blijven spelen.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact met ons op!

WIL JE WETEN HOEVEEL IMPACT JIJ KAN MAKEN?

Vraag direct een gratis en vrijblijvend consult aan en leg jouw uitdagingen voor aan één van onze experts.

Boek jouw gratis consult

Wetenschappelijke en persoonlijke aanpak

Laagdrempelig, snel en concreet resultaat

Ruim 9 jaar ervaring

Multidisciplinair team