" alt="Lerend Netwerk Voedselomgeving" />
Kars Kruip
september 9, 2021

Lerend Netwerk Voedselomgeving

Bent u geïnteresseerd in het gezonder en duurzamer maken van de voedselomgeving? Wilt u op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid?

Schrijf u dan nu in voor de mailinglijst Lerend Netwerk Voedselomgeving! Met deze mailinglijst houden we u op de hoogte van het laatste nieuws!

 

Wat doet het Lerend Netwerk Voedselomgeving?

Het lerend netwerk Voedselomgeving zet zich in voor een versnelling van de transitie naar een gezondere en duurzamere voedselomgeving. Dat is een omgeving waarin de reiziger, consument, burger of bezoeker niet wordt verleid tot het kopen van ongezonde en niet duurzame producten. Kortom, een wereld waarin een gezond en duurzaam aanbod de standaard is in plaats van de uitzondering. Het Lerend Netwerk bestaat uit partijen die zich hier samen op een krachtige wijze voor willen inzetten; bedrijfsleven, lokale en provinciale overheden, NGO’s, onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

 

Wat doet het Lerend Netwerk?

Op dit moment nodigen alle partners van LNV hun achterban uit om zich aan te melden voor de mailinglijst om op de hoogte te blijven van de laatste nieuws op het gebied van de (on)gezonde en duurzame voedselomgeving en de ontwikkeling van het Lerend Netwerk Voedselomgeving.

 

Waarom is een netwerk en een mailinglijst voor de voedselomgeving opgericht? 

De belangrijkste behoefte uit een enquête onder betrokken organisaties is dat men meer van elkaar en van experts wil leren en kennis wil uitwisselen over hoe je het beste de voedselomgeving gezonder en duurzamer kunt maken. De uitdagingen waaraan gewerkt wordt met het Lerend Netwerk Voedselomgeving zijn:  

  • Mensen die actief (willen gaan) werken aan een gezonde en duurzame voedselomgeving weten elkaar niet altijd te vinden.  
  • Goede voorbeelden zijn niet zichtbaar en bekend genoeg waardoor opnieuw het wiel wordt uitgevonden of langs elkaar heen gewerkt wordt 
  • Bewezen succesvolle initiatieven hebben moeite om op te schalen, gevonden te worden en financiering te krijgen 
  • De voedselomgeving krijgt landelijk en lokaal onvoldoende aandacht en budget  
  • De urgentie is groot voor het gezonder en duurzamer maken van de voedselomgeving, maar dit wordt nog onvoldoende omgezet in beleid en stimuleringsmaatregelen.

 

Welke organisaties zijn er bij betrokken? 

Samen met TCV, GGD Haaglanden, NAGF, Platform Stadslandbouw en CityDeal geeft Greendish vorm aan de volgende fase van de ontwikkeling van het netwerk. Overige betrokkenen zijn:  

Aeres, Foodvalley NL, Natuur en milieu federaties, Jong leren eten, Universiteit Utrecht, VU, Alles is Gezondheid, Voeding Leeft, Natuur en Milieu Federatie Gelderland,  Amsterdam, UNICEF, JOGG, Hutten, LNV, Zilverenkruis, Gezonde School, SGF, VNG, RVO, Voedingscentrum, WUR.

 

Hoe is het Lerend Netwerk Voedselomgeving tot stand gekomen? 

Begin 2020 is de Transitiecoalitie Voedsel tot dit initiatief gekomen omdat zij de transitie vanuit de competitie fase (2) sneller naar een gezamenlijk level playing field wil brengen (fase 3). Graag vormt zij daarom met strategische partners en deelnemers een lerend netwerk die deze taak op zich gaat nemen. Zie ook de visuele toelichting over de transitietheorie hieronder. 

Op 14 december 2020 is de kick off geweest van het lerend netwerk Voedselomgeving. Hierbij waren vele partijen die actief zijn in het vakgebied aanwezig. Daarna zijn nog een aantal plenaire sessies georganiseerd en heeft een behoefte onderzoek plaatsgevonden onder de betrokkenen. 

In 2021 zijn Greendish en Transitiecoalitie Voedsel aan de slag gegaan samen met een werkgroep van o.a. GGD, NAGF, Platform Stadslandbouw en CityDeal om concreet handen en voeten te geven aan het Lerend Netwerk Voedselomgeving.  

Schrijf u nu in via deze link!