Laura Boekling voedingsdeskundige" alt="Minder vlees en zuivel eten om de klimaatdoelen te halen" />
Laura Böekling
november 18, 2021

Minder vlees en zuivel eten om de klimaatdoelen te halen

Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) is Joris, samen met anderen, in gesprek gegaan over de klimaatimpact van de voedingsindustrie. Hij sprak over de vraag hoe wij 55% CO2-besparing willen realiseren in de catering. Samen met andere voedselveranderaars, zoals Peter Haring (Board member, TAPP) en Raphaël Podselver (Head of UN Advocacy, Proveg International) werd gesproken over manieren om wereldwijd minder vlees en zuivel te eten.


Op zoek naar oplossingen tijdens COP26

Tijdens de klimaatconferentie (COP26 – UN Climate Change Conference) werden verschillende neven-evenementen georganiseerd, waaronder het TAPP Coalition COP26 event. Dit evenement vond plaats van 1 tot en met 8 November en Greendish was daar ook bij! Als partner van TAPP waren wij uitgenodigd om onze visie op het huidige voedselsysteem te delen en samen met anderen te spreken over manieren om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen en zo minder vlees en zuivel te eten.

“Tijdens een interactieve sessie met delegaties uit verschillende landen zijn we tot een consensus gekomen. Wij geloven namelijk dat we nu al flinke stappen kunnen zetten naar het Menu van de Toekomst, waarmee we meer dan 50% CO2 kunnen besparen. Het was mooi om zoveel inhoudelijke vragen te krijgen en de ambitie te zien om impact te maken!”, zegt Joris na afloop van het TAPP event.

 

Greendish over minder vlees en zuivel

Joris, sprekend tijdens het event.

Wat is de TAPP Coalitie?

De ‘True Animal Protein Price’ Coalitie (TAPP Coalitie) is een non-profit organisatie die zich inzet voor het invoeren van een eerlijke prijs, inclusief de kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn. En dit begint vanwege de hoge urgentie bij het minder eten van vlees en zuivel. Het invoeren van een eerlijke prijs leidt tot lagere consumptie van vlees en zuivel, wat weer een positief effect heeft op o.a. het milieu. Dit willen zij bereiken door effectieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen, zoals de ‘eerlijke vleesprijs’. Dit is een accijns die elk jaar stijgt, totdat de eerlijke prijs bereikt is. De opbrengst van de eerlijke vleesprijs kan worden gebruikt voor het verduurzamen van de Nederlandse Veehouderij (450 – 600 miljoen euro per jaar) en om mensen met lagere inkomens te compenseren voor de hogere prijs. Ook zetten zij zich voor een lagere prijs van groenten en fruit.

tapp coalitie, minder vlees en zuivel

Eerlijke prijs voor vlees

TAPP zet zich in voor een andere verdeling tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het consumptiepatroon. De huidige verdeling is namelijk 60% dierlijke eiwitten, tegen een kleine 40% plantaardige eiwitten. Een groot verschil ten opzichte van de gewenste situatie voor 2050, waar de verdeling idealiter 30% dierlijke en 70% plantaardige eiwitten moet zijn.

Daarnaast streeft TAPP na dat de totale eiwitconsumptie per persoon in 2050 zeker 33% lager is dan op dit moment. Op de website vermelden ze dat we, volgens het Voedingscentrum, gemiddeld in Nederland ongeveer twee keer meer eiwitten eten dan nodig is voor onze gezondheid. Kortom, een groot verschil ten opzichte van nu, maar een verschil dat wel hard nodig is.

 

Partnerschap TAPP & Greendish

Als partner staan wij uiteraard volledig achter de missie en visie van TAPP. Met dit partnerschap maken wij het ontwikkelen van effectief beleid om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen mogelijk. Een beleid dat ervoor zorgt dat niet alleen de consumptie, maar ook de productie niet langer de grenzen van één planeet overschrijdt. In de video hieronder vertelt Joris hier meer over.