Laura Boekling voedingsdeskundige" alt="COP26: Het programma van de klimaatconferentie in Glasgow" />
Laura Böekling
oktober 29, 2021

COP26: Het programma van de klimaatconferentie in Glasgow

Van 31 oktober tot en met 12 november is COP26, ook wel beter bekend als de VN-klimaattop. Na een jaar stilte door corona vindt de 26e UN Climate Change Conference of the Parties dit jaar plaats in Glasgow. Tijdens de klimaatconferentie komen wereldleiders samen om maatregelen te bespreken die de klimaatcrisis tegen zouden moeten gaan. Voor de bijeenkomst is een programma vastgesteld met daarin een aantal doelstellingen.

Waarom is er een klimaattop?

Volgens het laatste rapport (augustus 2021) van het VN-klimaatpanel IPCC leidt de opwarming van de aarde tot steeds grotere veranderingen in weersomstandigheden. Hierbij kun je denken aan de grote bosbranden in Australië, het smelten van de ijskappen en overstromingen. Extreme weersomstandigheden zijn steeds vaker de regel dan uitzondering. Om dit een halt toe te roepen is er actie nodig. Het panel stelt onder andere dat de netto CO2-uitstoot terug moet naar 0 om de klimaatverandering daadwerkelijk een halt toe te roepen.

Het klimaatakkoord van Parijs

Om de opwarming van de aarde te bedwingen is in 2015 tijdens de klimaatconferentie in Parijs het klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin zijn afspraken gemaakt rondom het terugdringen van de opwarming van de aarde. Er is een bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk gestel, maar het streven is de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Om dit te bereiken is intensieve samenwerking tussen landen nodig. Van deelnemende lidstaten wordt door het verdrag dan ook vereist dat zij nationale klimaatplannen (NDC’s) opstellen die ambitieus zijn en dat het ambitieniveau bij elk nieuw plan toeneemt. Daarnaast wordt ook van ontwikkelde (rijke) landen verwacht dat zij ontwikkelingslanden financieel steunen bij emissiereductie.

Het programma van COP26

Tijdens de COP26 zullen de deelnemende partijen onder andere evalueren hoe het staat met de toezeggingen die zij eerder gedaan hebben. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het programma van de klimaatconferentie van Glasgow 2021 staat in het teken van 4 belangrijke doelstellingen:

 1. Uiterlijk in 2050 moet de wereld klimaatneutraal zijn. Oftewel: de netto CO2-uitstoot terug naar 0. Daarnaast moet nagestreefd worden de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graad. Om dit te bereiken worden alle landen dan ook verzocht over de brug te komen met ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie. Om die te halen moeten landen:
  • De geleidelijke afschaffing van steenkool versnellen
  • De ontbossing verminderen
  • De overschakeling op elektrische voertuigen versnellen
  • Investeringen in hernieuwbare energiebronnen aanmoedigen.
 2. Ontwikkelde landen moeten hun toezeggingen nakomen en tot en met 2025 100 miljard dollar per jaar beschikbaar stellen om de transitie naar een klimaat neutrale wereld te financieren. Zowel voor henzelf als voor de minder ontwikkelde landen.
 3. Zorgen dat gemeenschappen en natuurlijke leefgebieden beschermd worden. Klimaatverandering is namelijk realiteit en dat zal ook zo blijven. Tijdens de COP26 moet samengewerkt worden zodat landen die zwaar getroffen worden door de grote klimaatveranderingen in staat gesteld worden en daarnaast aangemoedigd worden om:
  • Ecosystemen te beschermen en te herstellen
  • Verdedigingssystemen, waarschuwingssystemen en veerkrachtige infrastructuur en landbouw te bouwen om verlies van huizen, middelen van bestaan en zelfs levens te voorkomen.
 4. Samenwerking is key om resultaat te behalen. De uitdaging die deze klimaatcrisis met zich meebrengt kunnen we alleen aan door goed met elkaar samen te werken. Daarom moeten de regels in de overeenkomst van Parijs definitief gemaakt worden, zodat we over kunnen gaan tot actie. Daarbij moet deze actie versnellen om de klimaatcrisis aan te pakken door middel van samenwerking tussen regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Er zijn nog veel stappen te zetten om de klimaatcrisis daadwerkelijk een halt toe te roepen. Ambitieuze doelstellingen waarvoor samenwerking en serieuze inzet vereist is van alle landen. Maar gaan de wereldleiders dit jaar écht knopen doorhakken in Glasgow?

EU moedigt aan ambities klimaatakkoord om te zetten in actie

De Europese Unie wil graag een voorbeeldfunctie vervullen en voert de strijd tegen klimaatverandering aan. Al eerder werden klimaatdoelstellingen door de EU gehaald en inmiddels ligt er een ambitieus plan de emissie terug te dringen met 55%. Het doel is dit zelfs wettelijk te verplichten via de Europese Klimaatwet.

Natuurlijk moeten alle partijen zich hard maken voor de gestelde doelstellingen en kan de EU niet in zijn eentje de wereld redden. De EU wil partners daarom tijdens COP26 aanmoedigen ook stappen te zetten en hun toezeggingen en acties rondom de emissiereductie nog meer aan te scherpen. Ook geeft de EU als grootste donor van internationale klimaatfinanciering het goede voorbeeld en roept de andere ontwikkelde landen dan ook op ook over de brug te komen.

Evenementen EU op COP26

Tijdens de klimaatconferentie worden er verschillende neven-evenementen georganiseerd naast het vaste programma van COP26. Deze evenementen vinden zowel in Glasgow als online plaats en gaan over uiteenlopende onderwerpen die allemaal te maken hebben met het klimaat. Een van deze events is het TAPP (True Animal Protein Price) Coalition COP26 event waarbij Greendish ook aanwezig is. Tijdens dit evenement op 1 november, tussen 15:30 en 16:45 CET, praat Joris samen met anderen over praktische oplossingen om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen.

Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier voor meer informatie over het evenement en meld je direct aan!