Het programma Gezondheidshuis is een concrete toepassing van de Green Deal Duurzame Zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals. Dit programma is een initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), in alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma wordt uitgevoerd door St. Eten+Welzijn in samenwerking met Greendish.

Het belang van voeding is nog nooit zo groot geweest. Ook in ziekenhuizen. Het is urgent dat de zorg leiderschap toont en aan de slag gaat! Het doel van het project ‘Gezondheidshuis’ is het eten en drinken in ziekenhuizen gezonder maken en een gezonde (werk)omgeving mogelijk maken. De promotie van groente & fruit en het drinken van water staat hierbij centraal.

“Voeding heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan gezondheid, welzijn en klimaat en verlaging van de vraag naar en de kosten in de zorg“

Dit programma is een initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), in alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma wordt uitgevoerd door St. Eten+Welzijn in samenwerking met Greendish. Het project sluit aan op Nationaal Preventieakkoord met als opdracht: “In 2025 is voor patiënten, personeel en bezoekers in 50% van de ziekenhuizen het voedingsaanbod gezond. Uiterlijk in 2030 is het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond. Daarnaast wordt ingezet op een gezonder voedingsaanbod in andere typen zorginstellingen.” Het programma Gezondheidshuis is een concrete toepassing van de Green Deal Duurzame Zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals.

Projectuitvoering

 1. We zijn gestart door professionals uit drie ziekenhuizen de waarde van groente en fruit te laten ervaren en invullen in een enquête.
 2. Aan de hand van onderbouwde interventies zijn we aan de slag gegaan om de restaurants en verkoopunits van deze restaurants te laten aansluiten bij de opgehaalde wensen en behoeften.
 3. De medewerkers worden hierdoor ambassadeurs en ervaringsdeskundige, wat helpt om patiënten en cliënten te adviseren op dit gebied.

Betrokkenheid en Bewustzijn door Online Dialoog

Samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. In de eerste fase is vanuit deze gedachte de Online Dialoog opgezet. Op een digitaal platform vragen we deelnemers om te reageren op een aantal vragen over duurzame en gezonde voeding. Vervolgens bundelen we de antwoorden in groepjes van 20 en koppelen ze terug aan de deelnemers. Op die manier leert men van de antwoorden van andere deelnemers en verzamelen we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Welke kansen zien zij voor het aanbod in het restaurant van het ziekenhuis? Zo krijgen we inzichten en kennis om hiermee lekkere, duurzame en aantrekkelijke keuzes aan te kunnen bieden.

 • 1
  Your Content Goes Here
 • 2
  Bedrijfsrestaurant en verkoopunits mét gezondheidswinst en gezonde businesscase
 • 3
  Betrokkenheid en gedragsverandering bij eigen medewerkers en bezoekers
 • 4
  Mogelijk maken van een positieve leefstijl gebaseerd op voldoende beweging, ontspanning en gezond & duurzaam eten, binnen de eigen werkomgeving
 • 5
  Goed voorbeeld doet goed volgen: de zorg geeft het voorbeeld

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat je gegevens achter en dan neemt een van onze impact coaches die gespecialiseerd is in jouw branche contact met je op.