Wetenschappelijke raad

Greendish werkt intensief samen met een wetenschappelijke raad aan de ontwikkeling en wetenschappelijke validatie van onze richtlijnen, methodes en tools. Deze raad wordt voorgezeten door Prof. Jaap Seidell. Iedereen binnen deze raad heeft affiniteit met duurzaamheid, gezondheid en voedsel. Op haar beurt deelt Greendish relevante ervaringen uit de praktijk, waardoor een mooi wisselwerking tussen wetenschap en praktijk ontstaat.

Expert panels

Om alle wetenschappelijke en praktische activiteiten te waarborgen, heeft Greendish expert panels opgezet op 3 gebieden: duurzaamheid, gezondheid en de praktijk. Deze vormen onafhankelijke adviesorganen met als doel een zo groot mogelijke positieve impact te maken op de gezondheid van mens, dier en planeet. Door samen te werken met diverse partijen leren wij van elkaars kennis en ervaringen.

Raad van Advies

Greendish wordt geadviseerd door een Raad van Advies. Deze zes leden hebben allemaal een andere achtergrond, waardoor Greendish geadviseerd wordt vanuit verschillende expertises en sectoren. De raad komt elk kwartaal bij elkaar en werkt in teams samen aan verschillende uitdagingen.