Provincie Utrecht heeft de Green Deal Duurzame Catering ondertekend en heeft Greendish in de arm genomen om het bedrijfsrestaurant aan deze doelen te laten voldoen.

De provincie Utrecht is een provincie waar de voedselagenda leidend is voor het ondersteunen van programma’s op het gebied van duurzame productie van voedsel. De provincie hecht ook veel belang aan het lokaal inkopen van boeren uit de omgeving, om deze te ondersteunen en de transport kilometers zo klein mogelijk te houden.

Als doelstelling heeft de provincie onder andere om eten uit de korte keten te bevorderen, dit niet alleen vanwege het maken van minder transport kilometers, maar ook om de brug te slaan tussen voedselproducenten in de provincie en consumenten. Naast dat het belangrijk is om duurzame initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen, willen ze ook zelf het goede voorbeeld geven met het voedselaanbod in het bedrijfsrestaurant (cateraar Eurest) van de provincie. Vandaar dat ze een van de ondertekenaars zijn van de Greendeal duurzame catering: Eten uit de korte keten, die sinds oktober 2020 van kracht is.

Bij de uitvoering van de Greendeal duurzame catering hebben ze Greendish in de arm genomen. In deze drie jaar gaan we o.a. samen met Eurest en de provincie aan de slag met de volgende thema’s:

  • Eind 2022 ligt het % lokaal ingekochte producten rond de 40% (daarbij hebben we nog een half jaar om dit te halen, want de doelen van de Greendeal lopen tot oktober 2023);
  • De verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het totale aanbod is 50%-50% in 2023, zodat we richting een CO2 neutraal voedselaanbod gaan
  • We gaan voedselverspilling reduceren tot 20% minder keukenafval en 30% minder afval uit de banqueting

Doelen vertaald naar Challenges

Bovenstaande ambitie is door vertaald in doelen voor jaar 1, 2 en 3: minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in de gerechten, lokale inkoop bevorderen en het terugdringen van voedselverspilling. Deze doelen zijn weer gebruikt om challenges te ontwikkelen. Eén van de challenges die momenteel wordt uitgevoerd door Eurest -in samenwerking met de provincie- is de Voedselverspillings-challenge. Binnen banqueting blijft er altijd veel over na een vergadering. Degene die bestelt wil niet dat er een tekort is en degene die op het laatste moment toch niet kan komen, zegt niet altijd af. De afdelingen zijn hierover geïnformeerd en iedere maand wordt er nu een Voedselverspilling- bokaal uitgereikt aan de afdeling van de provincie die procentueel het minste voedsel heeft verspild tijdens hun bijeenkomsten. Dit is motiverend, besteedt er op een leuke manier aandacht aan en Nederlanders zijn altijd wel in voor een beetje competitie! De challenge loopt tot het einde van de Succesformule.

Waar staan we nu?

  • Het aandeel vegetarische gerechten is gestegen van 39% naar 64%
  • CO2 impact enorm gedaald! 61% in totaal en 48% per gerecht!
  • Voedselverspilling met 47% afgenomen
  • Het aandeel keurmerken is licht gestegen van 14% naar 19%
  • Het aandeel seizoensproducten is gestegen van 9% naar 15%
  • Het aandeel producten uit de korte keten is van 10 naar 21% gestegen

Zo hebben we het aangepakt

Zoals altijd bij onze Succesformules, zijn we gestart met een nulmeting op de inkoop van cateraar Eurest. Daaruit bleek dat het percentage vegetarische gerechten al vrij hoog lag, maar de top 5 producten nog vooral uit vleesgerechten bestond, waardoor de CO2 voetafdruk van deze top 5 hoog was. Daarnaast viel er op het gebied van lokaal inkopen en inkopen met keurmerken nog winst te behalen. De gasttevredenheid en medewerkers tevredenheid was voldoende tot goed en ook de motivatie om duurzame en gezonde maaltijden te bereiden en te kiezen was goed. Wel was er veel voedselverspilling binnen banqueting. In jaar 2 en 3 hebben we de meting herhaald en zie je steeds vooruitgang.

De resultaten van de metingen presenteren we ieder jaar in een kick off meeting met de beleidsmedewerkers en alle medewerkers van de cateraar, en in workshop vorm worden de doelen voor het komende jaar bepaald.

Daarna gaan de medewerkers aan de slag met de online modules van de Greendish Academy: Lokaal Inkopen & Eiwittransitie en Voedselverspilling waren daarbij het meest belangrijk om te doorlopen. Op basis van de kennis opgedaan tijdens de kick off’s en de modules, worden er challenges uitgevoerd, als voorbeeld: Het vervangen van broodjes met vlees als beleg door vegetarische varianten. De soepen zijn inmiddels altijd vegetarisch. Verder wordt er via Instock ingekocht en krijgt de samenwerking met Local to Local en Eurest steeds meer vorm.

Toekomst

We gaan het laatste jaar in van de Succesformule waarbij de nadruk vooral ligt op lokaal inkopen, eiwittransitie en het meenemen van de medewerkers van de provincie door het organiseren van de voedselverspilling challenge. In deze laatste etappe van de Succesformule krijgt de “snackhoek” (is nu nog vaak met vlees) en de inkoop van streekproducten via Bidfood meer aandacht.

Het aantal gasten trekt goed aan na de corona tijd, nu nog het catering team compleet zien te krijgen, zodat we onze positieve impact op duurzaamheid en gezondheid kunnen vergroten en de doelstellingen uit de Greendeal kunnen behalen!

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat je gegevens achter en dan neemt een van onze impact coaches die gespecialiseerd is in jouw branche contact met je op.