Als jij je inkopen aan het doen bent let je misschien wel zo veel mogelijk op hoe duurzaam het product is. Hartstikke goed! Alleen zijn er voor duurzaamheid veel aspecten waar je op kunt letten; hoe is het product verpakt, vervoerd, geproduceerd… Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer betrouwbare keurmerken die je kunnen helpen een duurzame keuze te maken.

Als jij je inkopen aan het doen bent let je misschien wel zo veel mogelijk op hoe duurzaam het product is. Hartstikke goed! Alleen zijn er voor duurzaamheid veel aspecten waar je op kunt letten; hoe is het product verpakt, vervoerd, geproduceerd… Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer betrouwbare keurmerken die je kunnen helpen een duurzame keuze te maken.

Een keurmerk is dus een hulpmiddel, meestal in de vorm van een herkenbaar icoontje, op de verpakking van voedingsmiddelen. Voordat een product een keurmerk kan krijgen moet het voldoen aan bepaalde voorschriften die van tevoren vastgelegd zijn. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over de samenstelling van een product of over de manier waarop het gemaakt is. Dit betekent dat niet ieder keurmerk aan dezelfde voorwaarden voldoet, en dat kan soms verwarrend zijn. Want welk keurmerk voldoet dan precies aan welke voorwaarden? Nog verwarrender is dat bepaalde belangen bij producten tegenstrijdig zijn met elkaar. Hetzelfde product kan bijvoorbeeld beter zijn voor dierenwelzijn (belang 1), maar een grotere negatieve impact hebben op het milieu (belang 2). In dit geval moet je zelf afwegen welk aspect je belangrijker vindt en op basis van die afweging jouw verantwoorde keuze maken.

Op de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal kun je gelukkig per keurmerk opzoeken aan welke eisen het product moet voldoen, hoe de controle is geregeld en op wat voor soort producten het keurmerk te vinden is. Maar omdat wij snappen dat het tijdrovend is om dit voor ieder product uit te moeten zoeken, hebben we voor jullie de 10 topkeurmerken op het gebied van duurzaamheid op een rijtje gezet met een stukje uitleg. Deze keurmerken stellen strenge eisen aan dierenwelzijn, eerlijke handel en milieu. Bovendien zijn ze transparant en worden ze goed gecontroleerd.

Klik op het keurmerk waar jij meer over wil weten en spring naar de tabel met informatie!
1. ASC
2. MSC
3. Beter leven 2 en 3 sterren
4. Demeter
5. EKO EKO
6. Europees Biologisch
7. Fairtrade/ Max Havelaar
8. On the Way to Planetproof
9. Rainforest Alliance
10. UTZ UTZ

1. ASC

ASC
Product Verschillende soorten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren
Eisen  

 • Betere arbeidsomstandigheden voor personeel
 • Optimale groei kweekvis (waterkwaliteit, stressvermindering, leefruimte)
 • Bescherming lokale biodiversiteit en ecosystemen
 • Rekening houden met lokale gemeenschap
 • Regulatie gebruik antibiotica, chemicaliën
 • Duurzaam voer
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Verbetering van dierenwelzijn
 • Duurzame dierenvoeding
 • Beperkingen het gebruik van chemicaliën en antibiotica
 • Managen en monitoren van invloed die kwekerijen hebben op het omringende milieu
 • Het herstel van beschadigde ecosystemen

 

2. MSC

MSC duurzaam keurmerk
Product Duurzaam gevangen wilde vis, schaal- en schelpdieren
Eisen  

 • Omvang van variatie en vissen moet gezond zijn (bijvoorbeeld geen overbevissing)
 • Visserij afgelopen 2 jaar niet veroordeeld vanwege dwangarbeid
 • Visserij moet zich aanpassen aan veranderde milieuomstandigheden wat betreft de hoeveelheid vissen
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Overbevissing voorkomen
 • De aantasting van de zeebodem en ecosystemen voorkomen

 

3. Beter leven 2 en 3 sterren

Beter leven 2 en 3 sterren duurzaam keurmerk
Product Eieren, zuivel, vlees
Eisen  

 • Beter dierenwelzijn kippen en productievee
 • 2 sterren staan op producten die beter zijn voor dierenwelzijn dan
  gangbare
  producten, maar nog niet zo goed als biologische producten
 • 3 sterren staan op biologische producten of producten met een vergelijkbaar dierenwelzijn
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Betere leefomstandigheden voor dieren

 

4. Demeter

Demeter duurzaam keurmerk
Product Wijn, eieren, zuivel, vlees, groente en fruit
Eisen  

 • Biologische landbouw
 • Bodembeheer en grondgebruik
 • Verpakking
 • Energiebesparing en gebruik van groene stroom
  Dierenwelzijn (transporteisen, meer ruimte)
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Streeft naar gesloten kringlopen
 • Verbetering van biodiversiteit
 • Keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw; harmonie tussen mens,
  dier, plant en
  bodem
 • Er wordt voor de bodem gezorgd, bijvoorbeeld door minder mest en alleen biologische mest te gebruiken

 

5. EKO

EKO duurzaam keurmerk
Product Wijn, eieren, zuivel, vlees, koffie, thee, chocolade, (tropische) groente en fruit
Eisen  

 • Biologische landbouw
 • Doelen in twee duurzame thema’s: transparantie, kringloop, bodem,
  oorsprong, verpakking, biodiversiteit, puur en schoon, dierenwelzijn,
  sociaal en eerlijk, energie en klimaat, assortiment, gezondheid
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Naast dat het bedrijf moet voldoen aan eisen van biologische landbouw,
  kiest het twee thema’s op het gebied van duurzaamheid.
 • Voor deze thema’s stelt het bedrijf meetbare doelen op die zij moet halen als onderdeel van de certificering.

 

6. Europees Biologisch

Europees Biologisch duurzaam keurmerk
Product Wijn, eieren, zuivel, vlees, vis, koffie, thee, chocolade, (tropische) groente en fruit
Eisen  

 • Wetten over biologische landbouw van de Europese Unie
 • Geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen
 • Geen kunstmest
 • Geen genetische modificatie
 • Verantwoord gebruik van energie
 • Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen (zoals water en bodem)
 • Biologische diervoeding
 • Dierenwelzijn
 • Viskwekerijen mogen milieu zo min mogelijk schaden
  Duurzame visvangst
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Duurzaam gebruik van de bodem
 • Beter omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen
 • Minder milieuschade door viskwekerijen
 • Duurzaam vangen van vis.

 

7. Fairtrade/ Max Havelaar

Fairtrade/ Max Havelaar duurzaam keurmerk
Product Koffie, thee, chocolade, wijn, tropische groente en fruit
Eisen  

 • Beperking kunstmest en bestrijdingsmiddelen
 • Toezicht op afval- en waterbeheer en energie
 • Gegarandeerde minimumprijs voor boeren
 • Ontwikkelingspremie op producten
 • Plantages respecteren rechten van de arbeider en stimuleren sociale ontwikkeling
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Het eerlijk maken van handel om toe te werken naar een duurzame en rechtvaardige wereld
 • Beter omgaan met land, water en energie

 

8. On the Way to Planetproof

On the Way to Planetproof duurzaam keurmerk
Product Zuivel, eieren, groente en fruit
Eisen  

 • Breed eisenpakket gericht op de hele keten
 • Bodem, landschap en biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie en consumptie
 • Klimaat
 • Dierenwelzijn
Waarom belangrijk voor
duurzaamheid
 

 • Minimale milieubelasting door efficiënt gebruik te maken van water,
  meststoffen en bestrijdingsmiddelen
 • Hergebruik en opslag van water
 • Behouden van bodemvruchtbaarheid
 • Biodiversiteit stimuleren
 • Gebruik duurzame energie
 • Beperking energiegebruik
 • Recycling kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking- en scheiding
 • Belang landschaps- en natuurbeheer
 • Minder uitstoot broeikasgassen.

 

9. Rainforest Alliance

Rainforest Alliance duurzaam keurmerk
Product Tropische groenten en fruit, koffie, thee, chocolade, vlees, specerijen
Eisen  

 • Bescherming natuurgebieden, fauna en flora
 • Management van boerenbedrijven wat betreft water, afval, chemische middelen
 • Betere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
Waarom belangrijk voor duurzaamheid  

 • Verantwoord omgaan met water en afval
 • Beperking gebruik chemische middelen
 • Milieubeheer voor veehouderijen

 

10. UTZ

UTZ duurzaam keurmerk
Product Koffie, thee, chocolade, hazelnoten
Eisen  

 • Goede landbouwpraktijk
 • Sociale arbeidsverhoudingen
 • Verantwoord omgaan met het milieu
Waarom belangrijk voor
duurzaamheid
 

 • Verantwoord omgaan met water, land, afval en meststoffen
 • Voorkomen van ontbossing

 

Als je niet weet welke keuze je moet maken dan kunnen wij als Greendish je helpen door middel van onze beslisboom Duurzaamheid. Ieder gerecht of ingrediënt krijgt daarbij een score en aan het eind rolt er een eindscore uit op duurzaamheid. De beslisboom geeft ook advies over het duurzamer maken van je keuze voor gerechten en ingrediënten. Nieuwsgierig geworden: neem contact met ons op!