Circulaw ontsluit een nieuw themadossier met 19 wetsinstrumenten en maakt deze inzichtelijk en toepasbaar voor beleidsambtenaren bij decentrale overheden.

Lokale overheden, zoals de gemeente Amsterdam, hebben een grote uitdaging in het tegengaan van voedselverspilling. Door de voedselketen circulair te maken, kan de CO2-uitstoot van een stad drastisch worden verminderd. Overheden hebben hiervoor verschillende maatregelen tot hun beschikking. CircuLaw maakt inzichtelijk welke maatregelen er zijn en hoe goed elke maatregel kan werken tegen voedselverspilling.

Vorig jaar werd het kennisplatform van CircuLaw gelanceerd door de gemeente Amsterdam, Dark Matter Labs, Flux Partners en Metabolic. Het team dat aan het project werkt helpt beleidsambtenaren op weg met het maken van circulair beleid.

19 wetsinstrumenten om voedselverspilling aan te pakken
CircuLaw heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte & Duurzaamheid, 19 juridische instrumenten geïdentificeerd voor het tegengaan van voedselverspilling. De wetsinstrumenten zijn verdeeld over vier categorieën: beleid, inkoop, subsidie en fiscaal. Daarnaast zijn de instrumenten uitgesplitst per overheidslaag: gemeentelijk, provinciaal of nationaal. De figuur hieronder geeft de 19 toegevoegde wetsinstrumenten voor het tegengaan van voedselverspilling schematisch weer.

De instrumenten zijn ontsloten vanuit de bestaande wet- en regelgeving en maken het voor de beleidsambtenaren makkelijker om circulair beleid vorm te geven. Het nieuwe thema en de instrumenten zijn te vinden op het openbare kennisplatform van CircuLaw. Alle gemeentes en overheden van Nederland kunnen hier gebruik van maken.

 

 

 

Inhoudsopgave

Samen gaan
we verder

Neem bij vragen contact op.