DUURZAAM VOEDSEL VERBINDT WIJK DE NUDE IN WAGENINGEN

In de zomer van 2020 zijn we, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, Buurtbedrijf NuDe Toekomst en de Gemeente Wageningen, een pilot gestart in de wijk De Nude in Wageningen. De pilot was gericht op een duurzame en gezonde voedselomgeving en daarbij een wijkgerichte aanpak. Aan de hand van deze pilot wilden wij een gebiedsgericht programma ontwikkelen om zo op de lange termijn het voedselaanbod in de wijk De Nude gezonder en duurzamer te maken.

Het programma moest schaalbaar en uitrolbaar zijn naar andere wijken en gemeenten. Op basis van een enquête onder de bewoners en een interventie bij de supermarkt in de Wijk, Hoogvliet, hebben we interessante inzichten verkregen.

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

  • Bewoners vinden duurzame en gezonde voeding belangrijk;
  • Bewoners geven aan dat de prijs van duurzaam en gezonde voeding een drempel vormt;
  • Bewoners willen meer informatie over het tegengaan van voedselverspilling;
  • Bewoners willen dat afvalscheiding in de wijk beter gefaciliteerd wordt;
  • Stijging verkoop gezonde producten van 38% door ze naast kassa te plaatsen;
  • Wordt dit gecombineerd met kortingsactie, dan stijgt de verkoop met 132%.

ZO HEBBEN WE HET AANGEPAKT

In september hebben we bij wijkbewoners een vragenlijst afgenomen om te kijken hoeveel kennis zij hebben over en interesse in een duurzaam en gezond voedselaanbod in hun wijk. Vervolgens hebben wij gekeken wat we met de verkregen inzichten uit de wijk, bij supermarkt Hoogvliet, konden aanpassen. Daar zijn twee interventies uitgekomen: Hoogvliet heeft meegedaan aan de Verspillingsvrije Week in september met een informatiestand, en in oktober zijn gezonde producten bij de kassa gepromoot, gedurende 2 actieweken.

Voedselaanbod verduurzamen

RESULTATEN

Bewoners van De Nude gaven aan dat er in de wijk meer gedaan kan worden tegen voedselverspilling. Ook waren ze van mening dat de voedselaanbieders onvoldoende maatregelen nemen. Er moeten meer mogelijkheden komen in de wijk om voedselverspilling tegen te gaan. De informatiestand bij Hoogvliet werd druk bezocht in de Verspillingsvrije Week. De interventies van Hoogvliet en Greendish zijn dus zeker gewenst!

De resultaten van de promotie van gezonde producten bij Hoogvliet zijn ook veelbelovend. Door de gezonde producten bij de kassa te plaatsen steeg de verkoop van deze producten gemiddeld met 38%. Werd dit gecombineerd met een kortingsactie dan steeg de verkoop met 132%! Een mooie en simpele manier om meer gezond voedsel te verkopen.

Voedselaanbod verduurzamen

Een tweede voedselaanbieder

Vervolgens zijn we gestart met het vervolgtraject (samen met de Universiteit van Wageningen en Gemeente Wageningen), met een tweede voedselaanbieder in de wijk: Woon- en zorgcentrum De Nudehof beleverd door cateringbedrijf Huuskes. Ook hier is een vragenlijst afgenomen bij bewoners en medewerkers over het voedselaanbod. Daarnaast hebben we de menucyclus en manier van inkopen onderzocht en de top 5  meest gekozen gerechten op gezondheid en duurzaamheid bekeken. Na de analyse van de resultaten hebben we zowel De Nudehof als Huuskes terugkoppeling gegeven en advies hoe de menucyclus te verduurzamen en gezonder te maken. Door o.a corona hebben we geen tweede meting meer kunnen doen, om te kijken of ons advies ook daadwerkelijk geïmplementeerd is. Wel blijven we in gesprek met Huuskes die als leverancier zelf ook stappen aan het zetten is naar een duurzamer en gezonder aanbod voor de branche die ze beleveren.

De Nude

WIL JE WETEN HOEVEEL IMPACT JIJ KAN MAKEN?

Vraag direct een gratis en vrijblijvend consult aan en leg jouw uitdagingen voor aan één van onze experts.

Boek jouw gratis consult

Ruim 9 jaar ervaring

Multidisciplinair team

Laagdrempelig, snel en concreet resultaat

Wetenschappelijke en persoonlijke aanpak