DUURZAAM VOEDSEL VERBINDT DE NUDE

Afgelopen zomer zijn we, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, Buurtbedrijf NuDe Toekomst en de Gemeente Wageningen, een pilot gestart in de wijk De Nude in Wageningen. De pilot is gericht op een duurzame en gezonde voedselomgeving en daarbij een wijkgerichte aanpak. Aan de hand van deze pilot willen wij een gebiedsgericht programma ontwikkelen om zo op de lange termijn het voedselaanbod in de wijk De Nude gezonder en duurzamer te maken. Het programma moet schaalbaar en uitrolbaar zijn naar andere wijken en gemeenten. Op basis van een enquête onder de bewoners en een interventie bij de supermarkt in de Wijk, Hoogvliet, hebben we interessante inzichten verkregen.

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

  • Bewoners vinden duurzame en gezonde voeding belangrijk;
  • Bewoners geven aan dat de prijs van duurzaam en gezonde voeding een drempel vormt;
  • Bewoners willen meer informatie over het tegengaan van voedselverspilling;
  • Bewoners willen dat afvalscheiding in de wijk beter gefaciliteerd wordt;
  • Stijging verkoop gezonde producten van 38% door ze naast kassa te plaatsen;
  • Wordt dit gecombineerd met kortingsactie, dan stijgt de verkoop met 132%.

ZO HEBBEN WE HET AANGEPAKT

In september hebben we bij wijkbewoners een vragenlijst afgenomen om te kijken hoeveel kennis zij hebben over en interesse in een duurzaam en gezond voedselaanbod in hun wijk. Vervolgens hebben wij gekeken wat we met de verkregen inzichten uit de wijk, bij supermarkt Hoogvliet, konden aanpassen. Daar zijn twee interventies uitgekomen: Hoogvliet heeft meegedaan aan de Verspillingsvrije Week in september met een informatiestand, en in oktober zijn gezonde producten bij de kassa gepromoot, gedurende 2 actieweken.

Voedselaanbod verduurzamen

RESULTATEN

Bewoners van De Nude gaven aan dat er in de wijk meer gedaan kan worden tegen voedselverspilling. Ook waren ze van mening dat de voedselaanbieders onvoldoende maatregelen nemen. Er moeten meer mogelijkheden komen in de wijk om voedselverspilling tegen te gaan. De informatiestand bij Hoogvliet werd druk bezocht in de Verspillingsvrije Week. De interventies van Hoogvliet en Greendish zijn dus zeker gewenst!

De resultaten van de promotie van gezonde producten bij Hoogvliet zijn ook veelbelovend. Door de gezonde producten bij de kassa te plaatsen steeg de verkoop van deze producten gemiddeld met 38%. Werd dit gecombineerd met een kortingsactie dan steeg de verkoop met 132%! Een mooie en simpele manier om meer gezond voedsel te verkopen.

Voedselaanbod verduurzamen

TOEKOMST

Inmiddels zijn we gestart met het vervolgtraject (samen met de Universiteit van Wageningen en Gemeente Wageningen), met een tweede voedselaanbieder in de wijk: Woon- en zorgcentrum De Nudehof beleverd door cateringbedrijf Huuskes! Zodra corona het toelaat zullen we ook hier een vragenlijst afnemen bij bewoners en medewerkers, gaan we de menucyclus en manier van inkopen onderzoeken en analyseren we de top vijf meest gekozen gerechten op gezondheid en duurzaamheid. Na de analyse van de resultaten zullen we zowel De Nudehof als Huuskes terugkoppeling geven en adviseren. Gezamenlijk bekijken welk advies haalbaar is om te implementeren. We zullen na afloop analyseren wat de implementatie van het advies heeft opgeleverd voor de duurzaamheid, gezondheid en sociale context van het voedselaanbod. Na afronding van het programma verwerken we de resultaten tot een gebiedsgericht programma voor de wijk De Nude. We leggen hierbij de focus op schaalbaarheid en uitrolbaarheid zodat andere wijken en gemeentes ook makkelijk hun voedselaanbod kunnen verduurzamen en gezonder maken!

De Nude

WIL JE WETEN HOEVEEL IMPACT JIJ KAN MAKEN?

Vraag direct een gratis en vrijblijvend consult aan en leg jouw uitdagingen voor aan één van onze experts.

Boek jouw gratis consult

Ruim 9 jaar ervaring

Multidisciplinair team

Laagdrempelig, snel en concreet resultaat

Wetenschappelijke en persoonlijke aanpak