Pilot Eetomgeving Scholen (JOGG)

 

Pizzakoerier in de pauze?! We zien dat de eetomgeving in en rondom scholen sterk veranderd is. Zo heeft twee derde van de scholen een voedselaanbieder binnen 5 minuten loopafstand en zien we een sterke stijging in het aantal fastfood locaties en flitsbezorgers. Tijd voor verandering en dit vraagt om actie! De uitgevoerde pilot ‘Eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen’ draagt hier aan bij.

Overgewicht is een groot probleem onder jongeren, maar liefst 13% van de jongeren heeft al te kampen met overgewicht. Het is belangrijk om dit probleem bij de jongeren aan te pakken, want als je van jongs af aan leert wat een gezond eetpatroon is, neem je dit mee in je verdere leven. Het probleem is aan te pakken door de gehele voedselomgeving van jongeren te veranderen. Daarom maken wij met opdrachtgever JOGG en in samenwerking met het Voedingscentrum, Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam de voedselomgeving van jongeren gezonder.

De voedselomgeving is bepalend voor het eetpatroon van jongeren. Zijn in de omgeving alleen ongezonde opties beschikbaar of wordt de ongezonde optie aantrekkelijker gemaakt (bijvoorbeeld goedkoper) dan de gezonde optie, dan is het voor jongeren lastig om deze verleiding te weerstaan. Jongeren leren in zo’n omgeving ongezonde gewoontes aan, die op latere leeftijd lastig zijn te veranderen. Daarom moet de voedselomgeving van jongeren gezonder. Hierbij ligt de focus op de schoolomgeving, omdat jongeren hier veel tijd door brengen. Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst!

Pilot

Hoe werk je samen met voedselaanbieders om het voedingsaanbod gezonder te maken? Welke mogelijkheden heeft de gemeente zelf? Wat kan een school doen? Maar vooral: hoe werken we samen aan hetzelfde doel? Deze vragen waren het vertrekpunt voor de Pilot Eetomgeving op Scholen, schooljaar 2020-2021 in JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Tijd om terug te blikken én vooral vooruit te kijken.

Samenwerking

JOGG wil gemeenten aansporen tot, en ondersteunen in het positief beïnvloeden van de eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen. Dit kunnen ze echter niet alleen. Hiervoor is (publiek-private) samenwerking een voorwaarde. De pilot is uitgevoerd in aangesloten JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Samen met het Voedingscentrum, Gezonde School, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research is de pilot gerealiseerd. Het door JOGG ontwikkelde Raamwerk Eetomgeving Scholen stond hierbij centraal. Het raamwerk geeft voorbeelden en inspiratie voor lokale JOGG-teams. Hierbij spelen beleidsmedewerkers, wethouders, scholieren, studenten, schooldirecteuren, docenten, voedselaanbieders, Gezonde School-adviseurs, Adviseur Eetomgevingen en de JOGG-regisseur allemaal een rol. Dit alles, passend binnen de voorwaarden en integrale aanpak van JOGG.

Uitkomsten pilot leefomgeving

De pilot heeft waardevolle opbrengsten en lessen opgeleverd. Er werd positief gereageerd op de aanpak en draagvlak gecreëerd bij de diverse stakeholders. Wat resulteerde in onder andere: gemeenten die het thema eetomgeving opnemen in lokale preventieakkoorden en beleid, voedselaanbieders die intrinsiek gemotiveerd zijn om de eetomgeving gezonder te maken én kansen voor de Gezonde School.

Bekijk hier de factsheet voor meer resultaten en geleerde lessen.

Vooruitblik: Aanpak Eetomgeving Scholen 2022

Middels de geleerde lessen is de Aanpak Eetomgeving Scholen nu verder vormgegeven. In 2022 werkt JOGG aan de opschaling van de aanpak binnen andere JOGG-gemeenten. De aanpak biedt ruimte om aanpassingen te maken op basis van lokale context én keuzes op maat te maken.

Aan de slag met de aanpak? Of wil je meer weten mail dan naar info@jogg.nl

Over JOGG

JOGG is een netwerk van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Zij zorgen er voor dat onze jeugd opgroeit tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

“De pilot heeft bijgedragen aan nog meer bewustwording, dat een bredere, integrale aanpak veel effectiever is dan wanneer je alleen kleinschalig werkt. Ik hoop dat dit ook andere gemeenten en scholen zal inspireren.“ Tamara Coppenhagen, Adviseur Eetomgevingen bij het Voedingscentrum

“Voor de ondernemers, maar ook voor de scholen is het een meerwaarde samen te werken en van elkaar te leren.” Arzien Wels, senior consultant bij Greendish.

 


Voor meer informatie over de Aanpak Eetomgeving Scholen klik hier.

Ben jij geïnteresseerd in onze aanpak en wil je weten wat Greendish voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Zoë van Greendish.