PILOT ‘EETOMGEVING IN EN RONDOM VO- EN MBO-SCHOLEN’

Pizza in de pauze?! We zien dat de eetomgeving in en rondom scholen sterk veranderd is. Zo heeft twee derde van de scholen een voedselaanbieder binnen 5 minuten loopafstand en zien we hier een sterke stijging in het aantal fastfood locaties. Dit vraagt om actie!
De uitgevoerde pilot ‘Eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen’ draagt hier aan bij. 

 

“De pilot heeft bijgedragen aan nog meer bewustwording, dat een bredere, integrale aanpak veel effectiever is dan wanneer je alleen kleinschalig werkt. Ik hoop dat dit ook andere gemeenten en scholen zal inspireren.“ Tamara Coppenhagen, Adviseur Eetomgevingen bij het Voedingscentrum 

“Voor de ondernemers, maar ook voor de scholen is het een meerwaarde samen te werken en van elkaar te leren.” Arzien Wels, senior consultant bij Greendish. 

 

Overgewicht is een groot probleem onder jongeren. Het probleem is aan te pakken door de gehele voedselomgeving van jongeren te veranderen. Daarom maakten wij samen met JOGG, het Voedingscentrum, Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam de voedselomgeving van jongeren gezonder. Hierbij ligt de focus op de schoolomgeving, omdat jongeren hier veel tijd door brengen. Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst! 

Pilot

Hoe werk je samen met voedselaanbieders om het voedingsaanbod gezonder te maken? Welke mogelijkheden heeft de gemeente zelf? Wat kan een school doen? Maar vooral: hoe werken we samen aan hetzelfde doel? Deze vragen waren het vertrekpunt voor de Pilot Eetomgeving op Scholen, schooljaar 2020-2021 in JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Tijd om terug te blikken én vooral vooruit te kijken. 

Uitkomsten pilot

De pilot is uitgevoerd in JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Het door JOGG ontwikkelde Raamwerk Eetomgeving Scholen stond hierbij centraal. De pilot heeft waardevolle opbrengsten en lessen opgeleverd. Er werd positief gereageerd op de aanpak en draagvlak gecreëerd bij de diverse stakeholders. Wat resulteerde in onder andere: voedselaanbieders die intrinsiek gemotiveerd zijn om de eetomgeving gezonder te maken en een aanpak die helpt bij het gezonder maken van de (supermarkt)voedselomgeving die positief ontvangen werd. 

Opschaling

Vanaf 2022 werken we samen aan de opschaling van de aanpak binnen andere JOGG-gemeenten. De aanpak biedt ruimte om aanpassingen te maken op basis van lokale context én keuzes op maat te maken. Aan de slag met de aanpak? Of wil je meer weten mail dan naar info@jogg.nl en hello@greendish.com. 

Ben jij geïnteresseerd in onze aanpak en wil je weten wat Greendish voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Zoë van Greendish.