TU DELFT EN DE MILIEU-IMPACT VAN HET ETEN OP DE CAMPUS

Aanleiding 

TU Delft heeft de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken, heeft de universiteit haar eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de voedselconsumptie van studenten en medewerkers op de campus het op een-na-grootste aandeel in de uitstoot heeft, na gebruik van gas en elektriciteit. TU Delft heeft Greendish vervolgens gevraagd om de milieu-impact te bepalen van het voedingsaanbod op drie locaties: de Aula, Café X en Bouwkunde. De Aula en Café X serveren een gemengd aanbod van vlees-, vis en vegetarische gerechten. Op de faculteit Bouwkunde is 100% van het aanbod vegetarisch. TU Delft wilde door middel van de milieu-impact metingen inzicht in het verschil in milieu-impact tussen de drie locaties, om als input te gebruiken voor de aanbesteding van 2023. 

 

Projectuitvoering 

Het project bestond uit een vijftal metingen op de drie verschillende locaties: 

  • Een menucheck, waarin is gekeken naar de samenstelling van de gerechten op het menu (% vega, vis, rood vlees en gevogelte) 
  • Een milieu-impact meting van de Top-5 gerechten (CO2-uitstoot, waterverbruik en landverbruik); 
  • Een inkoopcheck (% met topkeurmerk, % lokaal, % uit schijf van vijf) 
  • Een milieu-impact meting van de inkoopcheck op productgroep niveau en volume (groente/fruit, zetmeel, eiwit, overig) 
  • Een voedselverspillingsmeting van drie stromen afval: keukenafval (snij- en overproductie), koelkastafval (derving) en bordenafval. 

 

De metingen zijn uitgevoerd in samenwerking met de uitvoerende chefs en locatiemanagers op de verschillende locaties. Zij leverden de benodigde informatie aan aan Greendish om te analyseren en in een impactrapportage te verwerken.  De metingen hebben voor inzicht gezorgd en TU Delft is voortvarend aan de slag gegaan met de adviezen. Op naar een volledig circulaire universiteit in 2030! 

 

Quotes

De locatie manager over het project: 

“Ik heb het project als zeer plezierig ervaren en ook zeker geeft het een goed beeld hoeveel CO2 roodvlees eigenlijk heeft. Ik had echt gedacht dat dit een stuk minder zou zijn, wat ons uiteraard aan het denken zet om de CO2 verder te reduceren. Vegetarisch eten is vooral lekker, waardoor je een stukje vlees vaker kan laten staan.” 

 

En een van de uitvoerende catering medewerkers over het project: 

“Het was een uitdaging om dit te mogen doen. Ik vind het een leuk initiatief!” 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Meintje van Dijk van Greendish:

E-mail: meintje.van.dijk@greendish.com