PROJECTEN

Samen met verschillende voedselaanbieders heeft Greendish een hoop impact gemaakt. Door middel van onze projecten is het voedselaanbod van meerdere gemeentes, cateraars, hotel-ketens en restaurants verduurzaamd en gezonder geworden. Om een beter beeld te geven van ons werk in de praktijk, hebben we een selectie van de resultaten die we samen met onze klanten hebben behaald uitgelicht. Kijk snel hoe we dit hebben aangepakt bij andere bedrijven. Benieuwd hoe jij impact kan maken? Neem dan contact met ons op!

De Nude

DUURZAAM VOEDSEL VERBINDT WIJK DE NUDE IN WAGENINGEN

In de zomer van 2020 zijn we, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, Buurtbedrijf NuDe Toekomst en de Gemeente Wageningen, een pilot gestart in de wijk De Nude in Wageningen. De pilot was gericht op een duurzame en gezonde voedselomgeving en daarbij een wijkgerichte aanpak. Aan de hand van deze pilot wilden wij een gebiedsgericht programma ontwikkelen om zo op de lange termijn het voedselaanbod in de wijk De Nude gezonder en duurzamer te maken.
Meer lezen
Voedselaanbod verduurzamen

GREEN DEAL CATERING OVERHEIDSLOCATIES

In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht, door middel van een nulmeting, in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Daarnaast is de inkoop van seizoenproducten en de inkoop van producten voorzien van duurzaamheidskeurmerk in het onderzoek meegenomen. De resultaten van de nulmeting hebben als basis gediend voor het formuleren van de doelen waarmee de overheid de komende jaren aan de slag gaat.
Meer lezen