Green Deal Catering Overheidslocaties

Het ministerie van LNV heeft het initiatief genomen om de aanbestedingscriteria voor de rijkscatering aan te passen om het aanbod lokaler en duurzamer te maken.

Het doel van de ‘Green Deal Catering Overheidslocaties’ is om de inkoop van de rijkscatering en de catering van de aangesloten provincies in te zetten ter stimulering van lokale en duurzame voedselketens. Hiermee worden de Nederlandse boeren ondersteund en wordt de burger meer verbonden met de boer.

Daarom heeft in juni t/m augustus bij vijf locaties van diverse rijksoverheidslocaties en negen provincies een nulmeting plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar herkomst, aantal schakels in de keten, seizoen en teeltwijze van ruim 13000 producten.

Door bij het cateringbeleid zo veel mogelijk te kiezen voor producten die geproduceerd zijn in Nederland worden Nederlandse boeren ondersteund. Minder schakels in de ketens en het inkopen van seizoensproducten verbouwd in de volle grond verlagen de milieu-impact van onze voedselketen. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten weergeven.

Op basis van de resultaten worden doelen geformuleerd voor de Green Deal Catering Overheidslocaties.