Greendish Marktpeiling onder voedselaanbieders

Duurzaam en gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat is onze missie. Wij richten ons hierbij met name op de voedselomgeving en horeca/(bedrijfs)catering. We ontwikkelen onder andere praktische tools die kunnen helpen met het gezonder en duurzamer maken van het voedselaanbod.

Deze marktpeiling hebben we uitgevoerd om erachter te komen wat er op dit moment speelt in de markt; wat zijn de behoeftes onder voedselaanbieders op het gebied van duurzame en gezonde voeding? Door hier meer informatie over te verzamelen en de behoeftes van voedselaanbieders in kaart te brengen kunnen wij zorgen dat onze tools beter inspelen op de behoeftes.

Uit de resultaten van onze marktpeiling blijkt onder andere dat 75% van de deelnemende voedselaanbieders al langer bezig is met duurzame voeding in hun werk, 60% zegt al langer bezig te zijn met gezonde voeding. We zijn dus al goed op weg, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering! Het blijkt dat de motivatie om een voedselaanbod aan te passen vooral afhangt van de wens van de gast, het financiële plaatje en hoe de ondernemer of chef er zelf in staat. Onder deelnemers lijkt er nog een gebrek te zijn aan informatie over met name de financiële gevolgen van aanpassen aanbod, voedselverspilling en de eiwittransitie. 

In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten weergeven.

greendish marktpeiling