" alt="Voorstel TAPP Coalitie eerlijke vleesprijs en 0% BTW op groente en fruit is zeer succesvol bij universiteiten" />
Greendish
juni 7, 2022

Voorstel TAPP Coalitie eerlijke vleesprijs en 0% BTW op groente en fruit is zeer succesvol bij universiteiten

Het catering project met hogere vleesprijs en 0% BTW op gezond voedsel bij universiteit vraagt om navolging. Studenten willen dit nu overal.

Van december 2021 tot maart 2022 liep er een succesvol project waarbij vega maaltijden, groente en fruit 9% goedkoper worden en producten met vlees een ‘eerlijke’, hogere prijs krijgen op drie onderwijslocaties. De vleesconsumptie ging met 20 procent omlaag en de consumptie van vega maaltijden, groente en fruit met een factor zeven omhoog. Met steun van het Ministerie van LNV en op initiatief van TAPP Coalitie is de pilot uitgevoerd door Greendish en Studenten van Morgen gedurende drie interventies op drie catering locaties: Wageningen Universiteit, Zuyd Hogeschool Maastricht en TU Eindhoven. Studenten roepen nu op dit overal in te voeren, ook landelijk.

Lieke Sauer, projectleider bij Greendish: “Slechts op één locatie werd af en toe geklaagd over de prijs, maar met de toelichting waarom de prijsaanpassing goed is voor klimaat en gezondheid, vond iedereen het prima. Uit enquêtes bleek dat de tevredenheid over het aanbod tijdens de pilot groeide, opmerkelijk, want studenten hebben een minimuminkomen. Beleidsmakers die na denken over een heffing op vlees, kunnen hier conclusies uit trekken. Landbouw Minister Henk Staghouwer kondigde onlangs een onderzoek aan over een heffing op vlees. Ook cateraars waren tevreden over de pilot en overwegen door te gaan of uit te breiden. Femke Hermans, voorzitter van Studenten voor Morgen: “We roepen nu alle hogescholen en universiteiten op permanent voedselprijzen aan te passen: gezond en duurzaam eten goedkoper, ongezond en niet duurzaam eten duurder. Nog beter is als de overheid nationaal een eerlijke vleesprijs invoert, naast de 0% btw op groente en fruit . 

Onder een eerlijke ofwel ‘echte’ vleesprijs wordt verstaan dat alle milieukosten voor broeikasgassen, stikstof, fijnstof en biodiversiteitsverlies opgenomen worden in de prijs van kip, varkensvlees en rundvlees. De prijs van vlees veranderde per 100 gram met 20 eurocent (kip), 45 eurocent (varkensvlees) en 57 eurocent (rundvlees). Naast het gemiddeld 40% verhogen van vleesprijs werd in het project ook de prijs van groente, fruit en vegetarische maaltijden verlaagd met  9%, wat 0% BTW symboliseert, zoals het regeerakkoord aankondigt en zoals ook het Europees parlement wil. Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie: “In de pilot werd het ‘eerlijke prijs’ voorstel van TAPP Coalitie in de praktijk getest: alle milieukosten betalen per kg vlees en tegelijk 0% btw op gezonde, plantaardige producten. De test is geslaagd! De maatregelen kunnen dus ook op nationale schaal fiscaal ingevoerd worden, en eerder nog bij individuele supermarkten, cateraars en restaurants”. 

Uit de pilots bij drie onderwijsinstellingen bleek dat bij de laatste interventie (T3) ten opzichte van de nulmeting in december 2021 de procentuele verandering in verkoop van producten met vlees met 20% is afgenomen van oorspronkelijk 47,8% van alle verkochte cateringproducten naar 38,3% bij de laatste interventie met de ‘reële’ vleesprijs in combinatie met een 9% lagere prijs voor vega maaltijden / groente en fruit en communicatie over de pilot.  Bij deze laatste groep was het aandeel van deze plantaardige producten op het totaal van verkochte cateringproducten 2,6%, terwijl bij de laatste interventie dit aandeel was gegroeid naar 18,1%, een factor 7 meer.  

Procentuele daling vlees verkoop bij pilot project 

 

Resultaten in detail

Gedurende de eerste interventie periode zijn alleen de prijzen van de vleesproducten verhoogd, dit zonder enige communicatie over de prijsaanpassing. Dit zorgde voor een verkoopdaling van 7,8% van vleesproducten (op het totaal aantal producten) en een factor 1,6 stijging in de verkoop van plantaardige gerechten. Tijdens de tweede interventie werd er wel gecommuniceerd over de milieu- en gezondheidsvoordelen van de prijsverhoging van vlees. Hier zien we een grotere stijging van de verkoop van plantaardige producten (factor 2,2) maar een kleine daling van de verkoop van vleesproducten (3,4%). De laatste interventie periode bestond uit zowel en prijsverhoging van vlees en een prijsverlaging van plantaardige producten. Dit ging gepaard met communicatie over het project. Dit resulteerde in de grootste aanpassing van aankoopgedrag, met gemiddeld een factor 6,0 stijging van  in de verkoop van plantaardige producten en een daling van 19,9% in de verkoop van vleesproducten.  De grootste verandering is hierin te zien bij Hogeschool Zuyd waar de consumptie van plantaardige producten gestegen is met een factor 8,8 en die van vlees gedaald is met 22,2%. In de was te zien dat het belang voor duurzame producten en een eerlijke, hogere vleesprijs toenam naarmate daar meer over gecommuniceerd werd. Ook steeg de tevredenheid over de prijs en kwaliteit van de producten gedurende de tweede en derde interventie.  

Meer informatie?

Heb jij nog vragen? Lieke staat je graag te woord! Zij is te bereiken op: 06-28867003 of te mailen via onderstaande button.

Stuur mail naar Lieke