Samenwerking Voedsel Verbindt & Greendish

Op 21 december 2021 zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Voedsel Verbindt. Voedsel Verbindt is een activerend platform dat een overzicht biedt van relevante Agri & Food initiatieven, ontwikkelingen, projecten en partijen uit de regio. Samen zullen wij elkaars initiatieven versterken en werken aan een duurzaam, circulair en regionaal voedselsysteem.

Doel van de samenwerking

De missie van Voedsel Verbindt past goed bij onze missie om gezonde en duurzame voeding voor iedereen beschikbaar te maken. Wij hopen dat met deze samenwerking een verduurzamingsslag gemaakt wordt in ons voedselsysteem en dat wij op een andere manier naar ons dagelijks voedsel kijken.

Samen met Voedsel Verbindt ontwikkelen en ondersteunen wij projecten en activiteiten voor veel land- en tuinbouw programma’s op het gebied van duurzame productie van voedsel. Carlo Verhart van Voedsel Verbindt: “Als gemeenschappelijke doelstelling willen wij gezond en duurzaam eten uit de korte keten bevorderen, en streven wij er naar om in 2030 25% van ons eten bij lokale ondernemers in te kopen, niet alleen vanwege het maken van minder transport kilometers, maar ook om de brug te slaan tussen voedselproducenten in de provincie en consumenten.

Carlo Verhart (Voedsel Verbindt) en Joris Heijnen (Greendish) tijdens de ondertekening van de samenwerking.

Er gebeurt heel veel op het gebied van de voedsel van dichtbij (korte ketens, Regionale Allianties, Voedselagenda’s) in Nederland. Naar ons idee vormen de regionale voedselstrategieën ook een belangrijke rol bij de toekomst van de landbouw per gebied. Korte ketens als onderdeel van de voedselstrategieën kan een middel zijn om boeren en tuinders per gebied perspectief en een nieuwe verdienmodel te geven. Het eerste project waar we samen aan zullen werken is het onderzoeken of er in Nederland geproduceerd kan worden volgens de richtlijnen van Eat Lancet. We zullen ook onderzoeken of Nederlanders dan voorzien kunnen worden van alle nodige nutriënten.

 

Het belang van een regionaal voedselsysteem

 

Produceren en verkopen via een korte keten is een belangrijke pijler in de visie van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel Veiligheid, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren waarbij lokale productie, gezond eten en een herleidbare afkomst centraal staan.

Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

 

Voedsel Verbindt

 

Voedsel Verbindt heeft als doel om een robuust, duurzaam én gezond regionaal voedselsysteem te verwezenlijken. Dit alles ten behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Actuele thema’s waar aandacht aan wordt besteed zijn de circulaire voedseleconomie, slimmere voedselstromen en voedsellandschappen. Het initiatief bestaat uit de volgende partijen:

Provincie Flevoland, provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en Rabobank, gemeente Almere, gemeente Beemster, gemeente Purmerend, LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord, Foodcouncil MRA, Inholland, VU Amsterdam, Amsterdam Green Campus, Meerlanden Holding N.V., Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool, Anmec en het Slow Food Youth Network.

Samen vormen ze een platform dat zich inzet voor een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem in de regio.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verbinden van het bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en andere relevante organisaties;
  • Het bieden van ondersteuning aan aan het doel gerelateerde initiatieven;
  • Het ontwikkelen en in stand houden van een permanent platform voor — strategisch overleg op het gebied van voedsel in de metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden;
  • Het inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de — regio en het leggen van verbinding met en tussen bestaande initiatieven;
  • Het leggen van verbinding met relevante landelijke netwerken en initiatieven;
  • Het initiëren en (doen laten) uitvoeren van projecten die passen in de— visie, strategie en het beleid;
  • Het profileren van projecten die passen in de visie, strategie en het — beleid.

U kunt meer lezen over het initiatief op de website van Voedsel Verbindt.


Wij kijken erg uit naar de samenwerking en weten zeker dat we met gebundelde krachten Nederland een stuk verder zullen brengen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en lokale inkoop.